Yılmaz: Önceliğimiz sürdürülebilir büyümeyi ve istihdam artışını sağlamak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşuyor.

Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

1 Mart 2024'te kamuoyuna açıkladığımız YOİKK eylem planımızın 57 eyleminin 6'sı tamamlandı; 2 tanesi tamamlanmak üzere.

Tamamlanan Eylemlerimiz kapsamında, Eylem Planının yayınlandığı tarihten itibaren;

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanununda değişiklik yapılması ihtiyacının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması,
  • İtiraz, itiraz ve çözüm yollarına ilişkin sürelerin standart hale getirilmesi ve bu sürelerin tebliğden itibaren işlemeye başlamasının sağlanması amacıyla,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ilave kapasite oluşturulmasına olanak sağlayacak yasal değişiklik ihtiyacının TBMM'ye sunulması,
  • Bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesi fonlarına yönlendirilmesi yönünde düzenlemeler yapmak,
  • Uzun vadeli yatırım kredilerine ilişkin stratejik önceliklendirme çalışmalarının yürütülmesi,
  • Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde uzaktan çalışmanın sürdürülmesi de dahil olmak üzere 6 eylemi başarıyla tamamladık.

YOİKK Eylem Planı'ndaki gelişmeleri ve atılacak adımları bugün burada tartışarak, orta vadeli program perspektifinde önemli yapısal reformları hayata geçirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız.

Toplantımızda; Özel sektörle yaptığım istişarelerde istihdam odaklı önemli bir ihtiyaç olarak ifade edilen ve programda yer alan öncelikli reform alanlarından biri olan mesleki teknik eğitimde özel sektör odaklı dönüşüm konusunu özellikle ele alacağız. orta vadeli.

YOİKK'in kamu ve özel sektörü bir araya getirmesinin avantajlarından yararlanarak, işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesine birlikte odaklanacağız.

Bu bağlamda mesleki ve teknik eğitim ve üniversite mezunu gençlerimizin kendi alanlarında çalışmalarını teşvik edecek mekanizmaların oluşturulması, mesleki ve teknik eğitimin öneminin toplumun her kesimine ve topluma aşılanması için yapılabilecek çalışmaları ele alacağız. ilkokuldan başlayan öğrencilerimiz.

Bu sayede ülkemizde gerekli olan ikili dönüşümün gerektirdiği nitelikli insan kaynağımızı en etkin şekilde yetiştirecek, kamu ve özel sektörün birlikte hareket ettiği işbirliği fırsatlarıyla ara personel sorununu çözecek, artıracağız. İstihdam ve üretkenlik, istihdam ve yatırım yanlısı bir yaklaşımla ekonomimizi büyüteceğiz.

Uluslararası doğrudan yatırım eğilimlerinde gözlemlenen küresel ve bölgesel ekonomik dönüşümün yansımalarıyla uyumlu, ülkemize gelen yatırımların nitelik ve niceliğini artıracak yeni bir yol haritası üzerinde paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz.

Uluslararası bir bakış açısı getirmek amacıyla Yatırım Danışma Konseyi toplantısını bu yıl Eylül ayında Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinin, uluslararası kuruluşlarının ve özel sektör çatı kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Türkiye'de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çabalar.

Daha önce de birçok farklı mecrada belirttiğim gibi önümüzdeki dönemde önceliğimiz ülkemizde yatırımcıların öncelik verdiği güven ortamını sağlamak, finansal istikrarı güçlendirmek, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışını sağlamaktır.

Konsey paydaşlarımızın bu vizyon doğrultusundaki özverili çalışmaları ve çabaları bizim için çok değerlidir.

YOİKK eylem planımızın gidişatını her üç ayda bir ilgili kurumlarımızla bir araya gelerek yakından takip edeceğiz.

Yatırımların Çevresel İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu çalışmalarına katkı sağlayan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yanı sıra kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum.

YOİKK Eylem Planı kapsamında atılan ve atılacak adımların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.


etiketler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir